Logoterapia, analiza egzystencjalna, Noo-terapia

„Wolność człowieka nie jest wolnością od uwarunkowań, czy to biologicznych, psychologicznych, czy socjologicznych. Nie jest to w ogóle wolność od czegoś, tylko wolność ku czemuś, a mianowicie wolność zajęcia stanowiska wobec wszystkich uwarunkowań. I tak też człowiek ukazuje swoje prawdziwe człowieczeństwo, gdy wznosi się w wymiar wolności.” – Wiktor E. Frankl

Logoterapia psychoterapia terapia dla par, młodzieży, dorosłycholsztyn

Logoterapia

Sens życia

   W dzisiejszym świecie wiele rzeczy odwraca naszą uwagę od tego, co jest dla nas naprawdę ważne. Przyzwyczailiśmy się do szybkiego tempa życia, konsumpcjonizmu i materializmu, a także dążenia do przyjemności i wygody. Zalew informacji, z którymi mamy do czynienia każdego dnia, sprawia, że trudno nam o refleksję nad znaczeniem tego co nam się przydarza, na refleksję o sens życia.

   Według logoterapii, najgłębszą potrzebą człowieka jest właśnie potrzeba nadania sensu naszej egzystencji. Poczucie sensu, poczucie, że nasze życie ma znaczenie, jest główną siłą motywującą nas do działania („ten kto wie dlaczego żyje, nie troszczy się o to jak żyje – V. Frankl”). Kiedy człowiek tą najgłębszą ludzką potrzebę ma niezaspokojoną, może odczuwać wewnętrzną pustkę i poczucie beznadziei, co z kolei może prowadzić do depresji, braku woli i prób samobójczych. Niedostrzeganie tego problemu i ucieczka od niego tylko pogłębia tą pustkę w naszej duszy.

   Logoterapia pomaga ludziom odkryć ich własny sens życia, wnosi uznanie dla ich indywidualnych wartości i celów. Dzięki temu mogą zyskać większą pewność siebie, poczucie spełnienia i zadowolenia z życia, a także odnaleźć swoje własne drogi do osiągnięcia szczęścia i satysfakcji w życiu. Oczywiście jest to pewien proces, który jest o wiele trudniejszy od pisania i czytania o tym.

Wolność i odpowiedzialność

   Logoterapia to podejście, które kategorycznie sprzeciwia się determinizmowi. Według tego podejścia przeznaczenie, los, geny, biologia, dzieciństwo czy nawet dzisiejsze czasy nie mają ostatecznego wpływu na nasze życie. Zawsze możemy podejmować decyzje za obszar życia, za który jesteśmy odpowiedzialni i w ten sposób kształtować naszą przyszłość.

   Logoterapia uwzględnia przede wszystkim przynależną każdemu człowiekowi godność. Jesteśmy istotą biologiczną, posiadającą psychikę, jesteśmy częścią społeczeństwa. Przede wszystkim zaś mamy wolną wolę i mimo posiadanych cech charakteru,  naszych popędów i instynktów, jesteśmy odpowiedzialni za to kim się stajemy, mamy wolność, aby kształtować swój charakter.

Człowiek jako całość

   Człowiek jest istotą biologiczną, ale również psychologiczną, a przede wszystkim być może duchową. Jest jednocześnie tym wszystkim razem, a nawet czymś więcej – kimś kto doświadcza tych wszystkich wymiarów. Logoterapia ma za zadanie zintegrować człowieka jako całość.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *