Logoterapia, analiza egzystencjalna, Noo-terapia

„Wolność człowieka nie jest wolnością od uwarunkowań, czy to biologicznych, psychologicznych, czy socjologicznych. Nie jest to w ogóle wolność od czegoś, tylko wolność ku czemuś, a mianowicie wolność zajęcia stanowiska wobec wszystkich uwarunkowań. I tak też człowiek ukazuje swoje prawdziwe człowieczeństwo, gdy wznosi się w wymiar wolności.” – Wiktor E. Frankl

logoterapia psychoterapia terapia dla par, młodzieży, dorosłycholsztyn

Logoterapia

Sens życia

Podstawowym założeniem logoterapii jest to, że najgłębszą potrzebą człowieka, a jednocześnie największą siłą motywującą człowieka do życia jest potrzeba sensu. Szybkość życia, konsumpcjonizm, materializm, dążenie do przyjemności, wygody, ogromna ilość informacji docierająca każdego dnia do naszej uwagi powodują, że nasza wola poszukiwania sensu jest sfrustrowana. Wielu ludzi ma poczucie egzystencjalnej pustki, poczucie bezsensu. Znudzenie, depresja, poczucie beznadziejności, brak woli, próby samobójcze są tego objawem. Uciekanie od podstawowych spraw życia pogłębia tą wewnętrzną pustkę.

Wolność i odpowiedzialność

Logoterapia sprzeciwia się determinizmowi; ani przeznaczenie, ani los, ani geny, ani biologia, ani dzieciństwo, ani współczesne czasy nie są w stanie ostatecznie zabrać nam możliwości decydowania o sobie samych.

Logoterapia uwzględnia przede wszystkim przynależną każdemu człowiekowi godność. Jesteśmy istotą biologiczną, posiadającą psychikę, jesteśmy częścią społeczeństwa. Przede wszystkim zaś mamy wolną wolę i mimo posiadanych cech charakteru,  naszych popędów i instynktów, jesteśmy odpowiedzialni za to kim się stajemy, mamy wolność, aby kształtować swój charakter.

Człowiek jako całość

Człowiek składa się z trzech wymiarów:

– Fizycznego; ciało, geny, układ nerwowy, biochemia

– Psychicznego; osobowość,  psychika, emocje, uczucia

– Duchowego; osoba, człowiek w swoim pełnym wymiarze

Logoterapia ma za zadanie integrować w te trzy wymiary z naciskiem na wymiar duchowy, czyli egzystencjalny, nie koniecznie religijny, chociaż religijność jak najbardziej zawiera się w wymiarze duchowym.

Wymiar duchowy dotyczy każdego człowieka, pytania; kim jestem? Po co żyję? dokąd zmierzam? jaki cel i sens ma moje życie? Jaki jest sens cierpienia, którego doświadczyłem/doświadczam? są pytaniami które domagają się odpowiedzi.

Konflikty, wyparcie i niezrozumienie wymiaru egzystencjalnego mogą powodować odczuwanie pustki egzystencjalnej, różnego rodzaju nerwic, natręctw, depresji, lęków, co z kolei odbija się na psychice i ciele człowieka.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *