Logoterapia, analiza egzystencjalna, Noo-terapia

„Wolność człowieka nie jest wolnością od uwarunkowań, czy to biologicznych, psychologicznych, czy socjologicznych. Nie jest to w ogóle wolność od czegoś, tylko wolność ku czemuś, a mianowicie wolność zajęcia stanowiska wobec wszystkich uwarunkowań. I tak też człowiek ukazuje swoje prawdziwe człowieczeństwo, gdy wznosi się w wymiar wolności.” – Wiktor E. Frankl

Logoterapia psychoterapia terapia dla par, młodzieży, dorosłycholsztyn

Logoterapia

Sens życia

W dzisiejszym świecie wiele rzeczy odwraca naszą uwagę od tego, co jest dla nas naprawdę ważne. Przyzwyczailiśmy się do szybkiego tempa życia, konsumpcjonizmu i materializmu, a także dążenia do przyjemności i wygody. Zalew informacji, z którymi mamy do czynienia każdego dnia, sprawia, że trudno nam skupić się na szukaniu sensu życia.

Jednakże, według logoterapii, najgłębszą potrzebą człowieka jest właśnie szukanie sensu w życiu, a to jest także główną siłą motywującą nas do życia. Kiedy ta potrzeba nie jest zaspokojona, może to prowadzić do poczucia pustki i braku sensu w życiu, a nawet do depresji, braku woli i prób samobójczych. Uciekanie od problemów życiowych tylko pogłębia tę pustkę w naszej duszy.

Logoterapia pomaga ludziom odkryć ich własny sens życia i przynosi uznanie dla ich indywidualnych wartości i celów. Dzięki temu, ludzie mogą zyskać większą pewność siebie, poczucie spełnienia i zadowolenia z życia, a także odnaleźć swoje własne drogi do osiągnięcia szczęścia i satysfakcji w życiu.

Wolność i odpowiedzialność

Logoterapia to podejście, które kategorycznie sprzeciwia się determinizmowi. Według tego podejścia, przeznaczenie, los, geny, biologia, dzieciństwo czy nawet dzisiejsze czasy nie mają ostatecznego wpływu na nasze życie. Możemy zawsze podejmować decyzje i kształtować naszą przyszłość.

Podstawową wartością, którą logoterapia stawia na pierwszym miejscu, jest godność człowieka. Jesteśmy istotami biologicznymi, ale również posiadającymi bogatą psychikę. Ponadto jesteśmy częścią społeczeństwa, ale przede wszystkim mamy wolną wolę i możemy kształtować swoje życie według własnych wyborów. Choć posiadamy swoje cechy charakteru, popędy i instynkty, zawsze ponosimy odpowiedzialność za to, kim jesteśmy i kim chcemy być.

Logoterapia uwzględnia przede wszystkim przynależną każdemu człowiekowi godność. Jesteśmy istotą biologiczną, posiadającą psychikę, jesteśmy częścią społeczeństwa. Przede wszystkim zaś mamy wolną wolę i mimo posiadanych cech charakteru,  naszych popędów i instynktów, jesteśmy odpowiedzialni za to kim się stajemy, mamy wolność, aby kształtować swój charakter.

Człowiek jako całość

Każdy człowiek składa się z trzech istotnych elementów: ciała, osobowości i ducha. Logoterapia pomaga zintegrować te trzy wymiary życia, ze szczególnym naciskiem na wymiar duchowy, który dotyczy egzystencjalnych pytań dotyczących sensu życia. Nie musi to wiązać się z religią, choć religijność jest jednym z elementów wymiaru duchowego.

Wymiar duchowy jest ważny dla każdego z nas i dotyczy kwestii takich jak: kim jestem? Jaki jest sens mojego życia? Dokąd zmierzam? Co jest celem mojego istnienia? Jak postrzegam cierpienie, które doświadczyłem lub doświadczam?

Jeśli zignorujemy te pytania i zepniemy się jedynie na wymiarze fizycznym i psychicznym, może to prowadzić do odczuwania pustki egzystencjalnej, różnych form nerwic, depresji, lęków, które z kolei negatywnie odbijają się na naszym ciele i umyśle. Logoterapia pomaga nam odnaleźć równowagę między tymi wymiarami, aby móc cieszyć się pełnią życia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *