Pornografia, lekarstwa i marihuana

Młodzi ludzie, którzy bezkrytycznie podchodzą do treści pornograficznych oglądanych w internecie często będą musieli się spotkać ze skutkami takich zachowań. Co gorsza prawdopodobnie nie tylko oni, ale również ich przyszli partnerzy. Bezkrytyczne chłonięcie tych treści może spowodować, że ich obraz widzenia rzeczywistości w pewien sposób „zakrzywi się.” Skutki oglądania pornografii przez młodych ludzi:  nie widzą …

Filary logoterapii

„Logoteoria pragnie pomóc w dostrzeżeniu znaczenia kategorii sensu i wartości życia dla rozwoju, integracji i dojrzewania osobowości. Jest to równocześnie odpowiedź na pytanie o miejsce wartości w procesie psychoterapeutycznym i ich znaczenie dla doświadczania sensu.” – Kazimierz Popielski Dwa filary logoterapii to sens i wartości. Wartości są pełne znaczeń dla ludzkiej egzystencji. Wartości: Jeśli człowiek …