„Logoteoria pragnie pomóc w dostrzeżeniu znaczenia kategorii sensu i wartości życia dla rozwoju, integracji i dojrzewania osobowości. Jest to równocześnie odpowiedź na pytanie o miejsce wartości w procesie psychoterapeutycznym i ich znaczenie dla doświadczania sensu.” – Kazimierz Popielski

Dwa filary logeterapii to sens i wartości. Wartości są pełne znaczeń dla ludzkiej egzystencji.

  • Jeśli człowiek wybiera wartości, którymi żyje, kreacyjne, wnoszące w życie, to doświadcza sensu
  • Wartości służą ludzkiemu być, a nie mieć

Trzy obszary egzystencji są realizowane poprzez wartości odnoszące się do nich:

  • Biologiczne – służą aby organizm był sprawny: fizyczna sprawność, relaks, pozytywne nawyki
  • Psychiczne – służą sprawności intelektualnej, zdrowiu emocjonalnemu
  • Noetyczne – służą relacjom, wartościom, wolności, odpowiedzialności, godności, posiadaniu celów, ideałów
  • Wartości służą integracji osobowości. Jednak to człowiek jest podmiotem tej integracji. To on odkrywa wartości, ukierunkowuje się na nie, nadaje im znaczenia i w ten sposób integruje swoją osobowość
  • Wartości mają znaczenie sensotwórcze. Jeśli realizujemy wartości – mamy sens
  • Wartości są drogą poznawania siebie i drugiego człowieka
  • Antywartości to wartości, które są odrealnione, pozorne, błędnie zinterpretowane, nie swoje, nieaktywne
  • Pozorne wartości mogą spełniać rolę motywującą oraz integrującą. Nie są jednak w stanie służyć rozwojowi, dojrzewaniu i spełnianiu się człowieka jako całości.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *