O mnie

Nazywam się Maciej Kryczka, jestem psychoterapeutą w nurcie logoterapii.

Jeśli szukasz specjalisty, który pomoże Ci w radzeniu sobie z trudnościami, takimi jak depresja, lęki, zaburzenia emocjonalne czy trudności w relacjach międzyludzkich, to jestem być może dla Ciebie odpowiednią osobą. Zawsze stawiam klienta na pierwszym miejscu, zapewniając mu bezpieczne i zaufane środowisko do pracy nad sobą. 

Jeśli chciałbyś, aby ktoś Cię wysłuchał, bez przerywania, bez doradzania, bez oceniania, to również jestem dla Ciebie. 

Oprócz pracy terapeutycznej od lat prowadzę warsztaty dotyczące; komunikacji interpersonalnej, wypalenia zawodowego, braku motywacji, autorskie warsztaty dla par. Swoje programy realizuję we współpracy z  instytucjami i organizacjach jak: CIS, KIS, Policja, MOPS, OSP, DPS i Organizacjami pozarządowymi jak;  Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (FOSa), Fundacja Nexus, Stowarzyszenie Nasza Wieś Frączki i wiele innych, a także na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Programu Zdrowia.

Psychoterapia olsztyn
fot. Joanna Kryczka

Moja droga do psychoterapii nie była standardowa. Już jako dojrzały człowiek zdecydowałem się podążać za swoimi zainteresowaniami i pasjami i zawodowo zająć się tym, co jednocześnie pozwala mi realizować wartości, które są dla mnie w życiu ważne.

Moje wykształcenie to między innymi: Logoterapeuta (III wiedeńska szkoła psychoterapii), socjolog z specjalizacją w nowych mediach, trener komunikacji interpersonalnej (również porozumienie bez przemocy NVC), ZenCoaching, mediator. Ciągle rozwijam swoją wiedzę i umiejętności, aby oferować praktyczne i skuteczne podejście do psychoterapii. Jestem w trakcie certyfikacji jako psychoterapeuta w nurcie logoterapii, zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi w Polsce. Regularnie uczestniczę w superwizjach oraz jestem członkiem PTLINPS (Polskie Towarzystwo Logoterapii I Noo-Psychosomatyki). Przestrzegam kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W mojej pracy kładę nacisk na autentyczność, bliskość życia oraz to, aby moje działania miały sens dla mnie i dla ludzi, z którymi pracuję. Oferuję Ci miejsce, w którym możesz bezpiecznie i skutecznie pracować nad swoimi problemami i odnajdywać siebie samego.