Psychoterapia Olsztyn

"Nawet gdy nie jesteśmy w stanie zmienić sytuacji powodującej cierpienie, wciąż możemy wybrać postawę, jaką względem niej zajmiemy"

Nurtem psychoterapeutycznym w którym pracuję to logoterapia.

Logoterapia jest podejściem indywidualnym i dostosowywanym do potrzeb i celów klienta. Obszary w których mogę zaproponować swoją pomoc to:

  • Kryzys duchowy:  czyli uczucie pustki, zagubienia lub braku sensu w życiu
  • Depresja
  • Lęk i stres
  • Trauma
  • Problemy związane z pracą i karierą
  • Problemy związane z relacjami 
  • Rozwój osobisty
  • Przezwyciężanie trudności życiowych

Jeśli szukasz autentycznej, empatycznej pomocy, skontaktuj się ze mną.

Dlaczego logoterapia?

Logoterapia – czyli terapia oparta o sens i znaczenie.

Wybrałem logoterapię, ponieważ to podejście traktuje człowieka jako całość (jego biologię, psychikę oraz duchowość). Skupia się bardziej na osobie (to człowiek doświadcza cierpienia i trudności) i aktywuje jej naturalne siły, przywracając godność, wolność i odpowiedzialność – nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Logoterapia sięga do najgłębszych ludzkich potrzeb oraz skupia się na wartościach, które służą życiu. Pomaga znaleźć zaufanie do siebie i do życia oraz odnaleźć to co ważne, aby móc z sensem dążyć do wyznaczonych celów.  Więcej na temat logoterapii tutaj