Psychoterapia Olsztyn

„Nawet gdy nie jesteśmy w stanie zmienić sytuacji powodującej cierpienie, wciąż możemy wybrać postawę, jaką względem niej zajmiemy” – V.E. Frankl

Dla kogo?

 Pomagam osobom przezwyciężyć problemy emocjonalne oraz egzystencjalne. Pomagam radzić sobie ze stresem, traumą, lękami, poprawiać relacje i rozwijać nowe umiejętności.

 • Pomoc w depresji, lękach, przezwyciężeniu traumy 
 • Pomoc w odnajdywaniu motywacji
 • Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, relacjach z partnerem, z dziećmi, z rodzicami
 • Terapia dla par
 • W odnajdywaniu sensu
 • Pomoc w budowaniu relacji
 • W rozwoju osobistym
 • więcej

Czy to dla Ciebie?

 • Jeśli przeżywasz kryzys, depresję, problem, traumę
 • Jeśli brak Ci motywacji, chęci, nie masz celu, nie wiesz czego tak naprawdę chcesz, nie widzisz sensu w swoim życiu
 • Jeśli robisz wszystko co możesz i potrafisz, a wciąż spotykasz się z niezrozumieniem, nie jesteś brany pod uwagę, brak Ci już sił
 • I jeśli masz nadzieję, że może da się coś zmienić oraz odwagę by zrobić ten pierwszy krok lub brak Ci tej nadziei
 • Jeśli poszukujesz sensu, chcesz poukładać swój świat wartości, relacji, chcesz się rozwijać, poszukujesz siebie
 • Jeśli chcesz zrozumieć siebie; swoje emocje, uczucia, potrzeby, wartości

Zapraszam Cię do kontaktu

Dlaczego logoterapia?

Logoterapia (logos – sens, znaczenie) – psychoterapia integralna: Noo-Psychoterapia.

Wybrałem logoterapię, ponieważ terapia ta w swym założeniu traktuje człowieka jako integralną całość. Skupia się nie na tyle na problemie, chorobie czy cierpieniu lecz na osobie która doświadcza problemu, choroby czy cierpienia. Aktywizuje naturalne siły człowieka, przywraca godność, wolność i odpowiedzialność nawet w najtrudniejszej sytuacji. Sięga do najgłębszych ludzkich potrzeb, skupia się na wartościach służących życiu. Więcej na temat logoterapii tutaj

 

Co to jest terapia?

Terapia, psychoterapia najkrócej mówiąc ma zadanie poprawić jakość życia osoby, która przeżywa problemy w których rozwiązaniu poszukuje wsparcia.

Jest wiele rodzajów terapii, m.in.:

Terapia poznawczo-behawioralna polega na zmianie na poziomie myśli i zachowań, które są związane z problemami pacjenta i powodują cierpienie. Polega na analizie danego sposobu myślenia i zachowania oraz ich wpływu na emocje, psychikę, codzienne funkcjonowanie i relacje. Zmiana błędnych myśli i przekonań pacjenta ma sprawić, aby jego interpretacje rzeczywistości były zgodne z faktami, racjonalne tak aby poprawiły jego jakość życia.

Podejście psychodynamiczne zakłada, że życiem człowieka kierują nieświadome mechanizmy, wypierane i nieakceptowane (np. z powodu przeżyć w dzieciństwie, różnych traum itd.)  Polega na towarzyszeniu pacjentowi w rozwiązaniu nieświadomych konfliktów, w przepracowaniu trudnych wątków jego życia. Terapeuta umożliwia pacjentowi przeżycie trudnych emocji, co ma skutkować pozytywną zmianą jego osobowości i stać się bodźcem do wprowadzenia korzystnych zmian w codziennym funkcjonowaniu. Terapia ta wzięła swój początek od Z. Freuda.

Twórcą terapii humanistycznej jest Carl Rogers. Podejście humanistyczne w swym założeniu kieruje się  akceptacją, empatią, autentycznością, podążaniem za klientem. Pacjent zyskuje większą samoświadomość i podmiotowość co prowadzi go do samorealizacji. Podejście egzystencjalne porusza tematy sensu życia, wolności, śmierci, izolacji, relacji, konfliktów egzystencjalnych. Znanym psychoterapeutą tego nurtu jest Irvin Yalom. Do nurtów terapii humanistyczno-egzystencjalnej zalicza się terapię Gestalt.

Psychoterapii systemowa opiera się na założeniu, że każda osoba funkcjonuje  różnych systemach –  środowiskach, które wpływają na jej wewnętrzny stan . W każdym z systemów człowiek odgrywa pewną rolę. Współzależność wszystkich członków grupy powoduje, że w tym systemie zależności zmiana funkcjonowania jednego z nich wpływa na pozostałych. Zaburzenie na poziomie funkcjonalnym, emocjonalnym czy w formie komunikowania się powoduje określone skutki dla wszystkich członków systemu. Terapia ta wykorzystywana jest głównie w terapii rodzinnej. 

Twórcą logoterapii, trzeciej wiedeńskiej szkoły psychoterapii ( obok Z. Freuda i A. Adlera) jest Viktor Emil Frankl, psychiatra, który przeżył  Holokaust.

Logoterapia jest często stosowana w leczeniu osób zmagających się z depresją, lękiem lub innymi problemami ze zdrowiem psychicznym. Jest również używana, aby pomóc ludziom, którzy stoją w obliczu poważnych zmian życiowych lub wyzwań, takich jak utrata bliskiej osoby, choroba lub inne trudne okoliczności.

W logoterapii terapeuta pracuje z jednostką, aby zbadać jej wartości, przekonania i cele oraz pomóc jej znaleźć sens w swoich doświadczeniach i wyzwaniach. Może to obejmować określenie i realizację celu życiowego lub powołania, znalezienie sposobów wywierania pozytywnego wpływu na innych lub rozwijanie poczucia sensu i celu poprzez relacje, rozwój osobisty lub kreatywność.

 

więcej o logoterapii